KALIBAR 12 Lovački metak povećanog dometa 80-100 m (cca 33 g)

PREGLED KARAKTERISTIKA MUNICIJE

KALIBAR OZNAKA SAČME PRESEK SAČME[mm] V0[m/s] V10[m/s] PMAX[bar]
12/70/80-100M/10 (33 g) 3,00 339 331 567
12/70/80-100M/8 (33 g) 3,50 356 348 614
12/70/80-100M/6 (33 g) 4,00 348 342 587
12/70/80-100M/4 (33 g) 4,50 363 357 623